Perifèries urbanes. L’experiència dels catàlegs de paisatge de Catalunya

franges_low

Resum del capítol

En les últimes dècades les ciutats s’han desbordat a conseqüència d’intenses dinàmiques de globalització, metropolització i urbanització difusa, i les perifèries s’han anat estenent preocupant-se molt poc -o gens- ni per la qualitat del paisatge resultant ni per la seva eficiència de cara a un model de societat i d’economia sostenibles. Avui dia, les perifèries urbanes conformen els paisatges quotidians de milions de persones de tot Europa. El gran repte consisteix, doncs, en ordenar el gran potencial que tenen aquests espais per a la continuïtat dels sistemes naturals i agrícoles, per a l’ús residencial, per al desenvolupament econòmic i per a l’oci, amb la finalitat de contribuir positivament a la qualitat de vida de la població que viu en ells o que els recorre en els seus desplaçaments. En termes generals, el primer que es constata a les franges és l’absència de relat. Solen ser  també paisatges amb una gran capacitat per reinventar-se, de creació permanent de nous valors i de noves identitats. Alguns mantenen encara empremtes pròpies del lloc i de les funcions naturals, culturals i socials preexistents, tot i que aquestes cada vegada són menys òbvies, o desperten poc interès entre la població. Altres paisatges estan molt deteriorats, i, precisament per aquesta condició de deteriorament, poden convertir-se en escenaris òptims per posar en pràctica projectes d’intervenció creatius i integrats des de les òptiques econòmica, social i ambiental.

Com s’han d’interpretar aquests llocs? Com s’ha d’intervenir en uns paisatges amb grans possibilitats, però de lectura més complexa que determinats paisatges urbans, naturals o rurals? Poden ser un focus d’atracció per a noves economies? Com se’ls pot dotar d’atractiu de cara al turisme? Quines sensacions evoquen a la població aquest tipus d’espais? El capítol exposa algunes reflexions, que emanen dels catàlegs de paisatge, sobre la significació paisatgística de les franges.
– – –

Sala, P. (2012). “Perifèries urbanes. L’experiència dels catàlegs de paisatge de Catalunya”, dins Nogué, J.; Puigbert, L.; Bretcha, G. (eds.). Franges. Els paisatges de la perifèria. Olot: Observatori del Paisatge de Catalunya. (Plecs de Paisatge; Reflexions; 3), p. 154-189.

Més capítols en llibres