Paisatge i participació ciutadana

El Conveni europeu del paisatge considera fonamental que la població i l’Administració s’impliquin de manera conjunta en les decisions que afecten la protecció, gestió i ordenació del paisatge, tot fomentant processos participatius. Aquest llibre, editat en català i en anglès, descriu els instruments de participació utilitzats en l’elaboració dels catàlegs de paisatge de Catalunya, en fa una valoració i estableix aspectes clau que cal tenir en compte a l’hora de dur a terme un procés participatiu d’aquestes característiques.

– – –

Nogué, Joan; Puigbert, Laura; Sala, Pere; Bretcha, Gemma (eds.) (2010). Paisatge i participació ciutadana. Olot: Observatori del Paisatge de Catalunya; Barcelona: Direcció General de Participació Ciutadana del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació Ciutadana de la Generalitat de Catalunya. (Documentació; 1). ISBN: 978-84-614-0248-9

Nogué, Joan; Puigbert, Laura; Sala, Pere; Bretcha, Gemma (eds.) (2010). Landscape and Public Participation. Olot: Landscape Observatory of Catalonia; Barcelona: General Directorate of Public Participation of the Ministry of Home Affairs, Institutional Relations and Participation of the Government of Catalonia. (Documentació; 1). ISBN 978-84

– – –
Participacio1

  • Participacio2