Mapa del paisatge transfronterer de la Cerdanya

La Cerdanya és un paisatge que creua la frontera entre diverses administracions que hi tenen competències i esdevé un component fonamental del seu patrimoni comú. Les institucions i entitats de la Cerdanya, conscients de la importància estratègica que té el fet de conservar-lo i potenciar-ne la qualitat, sumen esforços i voluntats a l’hora de pensar i establir plegats les bases de futur per posar en valor aquest paisatge, amb la complicitat de la ciutadania. El resultat d’és el Pla de paisatge transfronterer de la Cerdanya, una eina de coneixement, d’acció, de sensibilització i de compromís.

El Mapa de paisatge transfronterer de la Cerdanya, base del Pla de paisatge transfronterer de la Cerdanya, recull els principals valors i les principals estratègies de futur de la vall en l’àmbit del paisatge. El mapa s’ha obtingut a través d’un treball conjunt i col·laboratiu entre les institucions, les entitats econòmiques, socials i culturals, i la població de la vall.

– – –

Nogué, Joan; Sala, Pere (dir.) (2016). Mapa. Pla de paisatge transfronterer. La Cerdanya = Carte. Projet du paysage transfrontalier. La Cerdagne [Mapa]. 1: 50.000. [S.l.]: Observatori del Paisatge.

Coberta del mapa
Mapa
Informació del mapa

 

Cpoberta mapa-Cerdanya