L’Observatori del Paisatge i els catàlegs de paisatge de Catalunya

45865

– – –

Sala, P. (2009). “L’Observatori del Paisatge i els catàlegs de paisatge de Catalunya”, dins Llop, C. (coord.) (2009). Paisatges en transformació: intervenció i gestió paisatgístiques. Barcelona: Diputació de Barcelona, p. 155-176.

Més capítols en llibres