La planificació del paisatge en l’àmbit local a Europa. Els casos d’Alemanya, França, els Països Baixos, el Regne Unit, Suïssa, i la regió de Valònia, a Bèlgica

Des que es va aprovar, l’octubre de 2000, el Conveni europeu del paisatge s’ha convertit en el marc de referència europeu per excel·lència amb relació al tractament del paisatge. Lentament, s’han anat produint a tot Europa canvis i adaptacions institucionals, normatius i de planificació en la direcció indicada pel Conveni Europeu. Un dels compromisos en què s’ha avançat més en alguns països europeus és el de la gestió i l’ordenació del paisatge a escala local, que en moltes regions del continent ja tenia una llarga tradició.

El món local veu cada vegada més el paisatge com un motor per desenvolupar-se i una via per incrementar el nivell d’autoestima, la identitat i la qualitat de vida de la ciutadania. Ha arribat l’hora d’encarar amb força les enormes potencialitats que tenen el territori i els seus paisatges, i d’assolir la qualitat i l’excel·lència en allò que fem i en el lloc on ho fem, i és a l’escala local on avui és més possible assolir aquests objectius. Conscients d’aquest fet, l’Observatori del Paisatge de Catalunya, amb la col·laboració del Ministeri de Turisme i Medi Ambient del Govern d’Andorra, ha realitzat un estudi per conèixer més a fons les principals eines i experiències de planificació del paisatge en l’àmbit local existents a Europa per tal d’analitzar-ne la vinculació amb el planejament local. El llibre s’ha plantejat algunes preguntes: quines eines existeixen arreu d’Europa per integrar el paisatge a escala local? Com es vinculen aquestes eines amb el planejament local (no només l’urbanístic)? Quina efectivitat tenen? La seva aplicació s’aborda només des de les polítiques territorials o té un enfocament més sistemàtic i globalitzador? Quin paper hi té la societat civil? Com s’articulen dins els sistemes de planificació i en les respectives polítiques de paisatge? El llibre, editat en català i en anglès, no pretén ser una recepta màgica per incorporar el paisatge al món local, sinó més aviat ser un seguit d’orientacions i de principis que, partint del que s’està constatant aquí i a Europa, poden contribuir al debat actual i a la construcció de nous models més eficients.

– – –

Sala, Pere; Laura Puigbert, Laura; Bretcha, Gemma (eds.) (2015). La planificació del paisatge en l’àmbit local a Europa = Landscape planning at a local level in EuropeOlot: Observatori del Paisatge de Catalunya; Andorra la Vella: Govern d’Andorra. (Documents; 2). ISBN 978-84-617-3805-2.

– – –

Local2

  • Local1