Els reptes de l’aplicació de la Directiva sobre avaluació ambiental estratègica. Les regions europees davant de la Directiva 2001/42/CE del Parlament Europeu i del Consell, relativa a l’avaluació dels efectes de determinats plans i programes sobre el medi ambient

Descriu la Directiva 2001/42/CE del Parlament Europeu i del Consell, relativa a l’avaluació dels efectes de determinats plans i programes sobre el medi ambient, i introdueix diferents aproximacions al concepte d’avaluació ambiental estratègica, així com els beneficis i les principals limitacions de l’aplicació d’aquest instrument. Incorpora una anàlisi dels efectes potencials de la Directiva sobre el procés de planificació a les regions d’Europa (potencialitats, mancances, incerteses i propostes per a l’aplicació).

– – –

Queralt, Arnau; Sala, Pere; Torres, Pere (2001). Els reptes de l’aplicació de la Directiva sobre avaluació ambiental estratègica. Les regions europees davant de la Directiva 2001/42/CE del Parlament Europeu i del Consell, relativa a l’avaluació dels efectes de determinats plans i programes sobre el medi ambient. Documents, 8. Barcelona: Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya i Departament de Medi Ambient, Generalitat de Catalunya. DL: B-50.801-2001

– – –

  • DirectivaSEA-1