Els catàlegs del paisatge

Portada-politiques

– – –

Sala, P. (2010). “Els catàlegs del paisatge”, dins Nel·lo, O. (dir.); Busquets, J. (ed.). La política de paisatge a Catalunya. Barcelona: Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, 2010. (Guia d’Integració Paisatgística; 4), p. 42-51.

Més capítols en llibres