Els catàlegs de paisatge de Catalunya. Metodologia

Els catàlegs de paisatge de Catalunya van néixer en un moment en què resultava vital implantar una nova cultura de l’ordenació territorial basada en una gestió prudent, en un tractament nou i imaginatiu del sòl no urbanitzable i del paisatge en el seu conjunt, i en una nova forma de govern i de gestió del territori basada en el diàleg i la concertació social. Amb tots els catàlegs de paisatge finalitzats i aprovats pel Departament de Territori i Sostenibilitat, és el moment més indicat per explicar-ne la metodologia d’elaboració. Aquesta publicació, doncs, fa èmfasi en els aspectes metodològics que han funcionat, els que s’han anat millorant durant el procés d’elaboració i els que segueixen suposant un repte. En definitiva, explica i deixa constància de la metodologia utilitzada per a l’elaboració dels set catàlegs de paisatge i constitueix alhora una base i un precedent per a eines metodològiques futures.

– – –

Nogué, Joan; Sala, Pere; Grau, Jordi (2016). Els catàlegs de paisatge de Catalunya: metodologia. Olot: Observatori del Paisatge de Catalunya; ATLL, Concessionària de la Generalitat, SA. (Documents; 3). ISBN: 978-84-617-6545-4.

Nogué, Joan; Sala, Pere; Grau, Jordi (2016). The Landscape catalogues of Catalonia: methodology. Olot: Landscape Observatory of Catalonia; ATLL. (Documents; 3). ISBN: 978-84-617-6545-4.

– – –

Coberta-catalegs-CAT

Coberta-catalegs-ANG