Catàleg de paisatge. Les Terres de Lleida

Publicació del primer catàleg de paisatge de Catalunya, aprovat pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques (Generalitat de Catalunya) el 5 d’agost de 2008, dedicat a les Terres de Lleida. El Catàleg de paisatge de les Terres de Lleida va ser elaborat per un equip tècnic format per especialistes en anàlisi, gestió i intervenció en el paisatge i en planificació territorial del Departament d’Enginyeria Agroforestal de la Universitat de Lleida i del Centre de Recerca i Projectes de Paisatge (CRPPb) de la Universitat Politècnica de Catalunya, juntament amb altres professionals per a abordar aspectes sectorials del catàleg, així com especialistes en participació pública i social. L’Observatori del Paisatge de Catalunya va coordinar el conjunt del treball.

– – –

Nogué i Font, Joan; Sala i Martí, Pere; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (eds.) (2010). Catàleg de paisatge. Les Terres de Lleida. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Política Territorial i Obres Públiques. ISBN: 978-84-393-8297-3

– – –

  • Portada_Lleida-1