Catàleg de paisatge. Les Terres de l’Ebre

Publicació del tercer catàleg de paisatge de Catalunya, aprovat pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques (Generalitat de Catalunya) el 16 de juliol de 2010, dedicat a les Terres de l’Ebre. El Catàleg de paisatge de les Terres de l’Ebre va ser elaborat per un equip tècnic format per especialistes en anàlisi, gestió i intervenció en el paisatge i en planificació territorial de la Universitat Rovira i Virgili i del Consorci de Serveis Agroambientals del Baix Ebre i Montsià (CODE), juntament amb altres professionals per a abordar aspectes sectorials del catàleg, així com especialistes en participació pública i social. L’Observatori del Paisatge de Catalunya va coordinar el conjunt del treball.

– – –

Nogué i Font, Joan; Sala i Martí, Pere; Departament de Territori i Sostenibilitat; Diputació de Tarragona (eds.) (2013). Catàleg de paisatge. Terres de l’Ebre. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat. ISBN: 978-84-393-9096-1

– – –

  • Terres_Ebres-1