Catàleg de paisatge. Les Comarques Gironines

Publicació del quart catàleg de paisatge de Catalunya, aprovat pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques (Generalitat de Catalunya) el 23 de novembre de 2010, dedicat a les Comarques Gironines. El Catàleg de paisatge de les Comarques Gironines va ser elaborat per un equip tècnic format per especialistes en anàlisi, gestió i intervenció en el paisatge i en planificació territorial del Laboratori d’Anàlisi i Gestió del Paisatge (LAGP) de la Universitat de Girona i del Centre de Recerca i Projectes de Paisatge (CRPPb) de la Universitat Politècnica de Catalunya, juntament amb altres professionals per a abordar aspectes sectorials del catàleg, així com especialistes en participació pública i social. L’Observatori del Paisatge de Catalunya va coordinar el conjunt del treball.

– – –

Nogué i Font, Joan; Sala i Martí, Pere; Departament de Territori i Sostenibilitat; Observatori del Paisatge (eds.) (2014). Catàleg de paisatge. Les Comarques Gironines. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat. ISBN: 978-84-393-9232-3

– – –

  • Girona2