Catàleg de paisatge. El camp de Tarragona

Publicació del segon catàleg de paisatge de Catalunya, aprovat pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques (Generalitat de Catalunya) el 19 de maig de 2010, dedicat a les Terres de Lleida. El Catàleg de paisatge del Camp de Tarragona va ser elaborat per un equip tècnic format per especialistes en anàlisi, gestió i intervenció en el paisatge i en planificació territorial del Departament de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i del Laboratori d’Anàlisi i Gestió del Paisatge de la Universitat de Girona (UdG), juntament amb altres professionals per a abordar aspectes sectorials del catàleg, així com especialistes en participació pública i social. L’Observatori del Paisatge de Catalunya va coordinar el conjunt del treball.

– – –

Nogué i Font, Joan; Sala i Martí, Pere; Departament de Territori i Sostenibilitat; Associació Empresarial Química de Tarragona (eds.) (2012). Catàleg de paisatge. Camp de Tarragona. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat. ISBN: 978-84-393-8930-9

– – –

  • Portada_Tarragona-1