Cartografiar els paisatges d’avui i els que vénen

portada-cartografia

Resum del capítol

Al llarg dels segles, les formes de representació de la realitat han anat evolucionant, i, avui, amb la globalització i Internet, s’han transformat definitivament. En paral·lel, els artistes contemporanis han contribuït a revisar els sistemes de representació clàssics i exploren -cada vegada més- noves fórmules per llegir i representar la complexitat actual. Davant d’aquest canvi de paradigma, la cartografia del paisatge està obrint nous horitzons amb autèntics reptes de futur, en què el mapa convencional, bidimensional, és una estructura cada vegada més limitada per representar una realitat tan complexa com és el paisatge. Sense renunciar a la cartografia, això obliga a plantejar-se mètodes nous que permetin representar tant la realitat física com la seva visió o percepció. Les maneres de comprendre i transmetre la complexitat del paisatge són cada vegada més diverses (plànols, fotografies, animacions 3D, realitat augmentada, tecnologies de la informació, etc.) i cap per si sola és suficient per proporcionar una visió i una interpretació integrades.

El capítol exposa, en primer lloc, una llista de reptes sobre com cartografiar els paisatges actuals, sorgits a partir de l’elaboració dels catàlegs de paisatge de Catalunya. En segon lloc, s’interroga sobre quines cartografies seran necessàries per representar els paisatges que vindran.

– – –

Sala, P. (2013). “Cartografiar els paisatges d’avui i els que vénen”, dins Nogué, J.; Puigbert, L.; Bretcha, G. (eds.). Reptes en la cartografia del paisatge. Dinàmiques territorials i valors intangibles. Olot: Observatori del Paisatge de Catalunya. (Plecs de Paisatge; Eines; 3), p. 154-189.

Més capítols en llibres