A identificación e avaliación das paisaxes. A experiencia dos catálogos da paisaxe en Cataluña

portada-galicia

– – –

Sala, P. (2007). “A identificación e avaliación das paisaxes. A experiencia dos catálogos da paisaxe en Cataluña”, dins Albert Cortina y Xose Benito Reza (eds.). Protección, xestion e ordenación da paisaxe en Galicia. Xornada de reflexión, participación e debate sobre a futura Lei de Protección da Paisaxe de Galicia e implementación do Convenio Europeo da Paisaxe. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia. Conselleria de Medio Ambiente, 91-107.

Més capítols en llibres