Simposi Internacional ‘Paisatge, agricultura i dona’

Obertura del Simposi Internacional “Paisatge, agricultura i dona” (Escaladei, Priorat, 9/10 de maig de 2019), organitzat per l’Observatori del Paisatge de Catalunya i impulsat per la Comissió del Paisatge i la sostenibilitat del Priorat, amb el suport del Consell Comarcal del Priorat, l’associació Prioritat, la Diputació de Tarragona i els departaments de Cultura; Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació; i Territori i Sostenibilitat, de la Generalitat de Catalunya.

PAD

Programa del Simposi.

En un món globalitzat, en què la subsistència de les identitats col·lectives i la necessària connexió i intercanvi malden per conviure, existeixen models agraris resilients que, des de la tradició i la innovació, posen de manifest la viabilitat de sistemes que s’adeqüen a la idiosincràsia dels territoris i procuren una vida digna a les persones que els habiten i els construeixen dia a dia. Són models en els quals la relació directa entre les persones i el seu entorn és ancestral, present i viva, i on el paper de la dona té una importància cabdal, tant en la pràctica quotidiana com en la transmissió de sabers.

El Simposi pretén crear lligams entre paisatges, iniciatives i projectes d’arreu del món que treballen pel reconeixement d’aquests models agrícoles, la seva viabilitat, i la salvaguarda de l’insubstituïble capital biocultural que representen.

El Simposi està estructurat en quatre blocs: valors, model, governança i paisatge cultural agrícola del Priorat. Els eixos temàtics del Simposi (paisatge, agricultura i dona) es presenten i es treballen de manera transversal en els quatre blocs.

Entrades recents