Invitacio_ContraEtiqueta

ContraEtiqueta

ContraEtiqueta (25 de maig de 2019) va partir de la invitació de Jesús Cartañà a sumergir-nos en una exploració sensorial de la realitat des de les emocions.

Una etiqueta és una simplificació que permet classificar i fer accessible informació. Un mapa no és el territori però és una eina que permet ubicar-s’hi i prendre decisions. Les emocions es poden entendre com a etiquetes-mapa que ajuden a ubicar-nos a la realitat i a prendre decisions. D’entrada, cal entendre què són, com funcionen, i practicar per tal de poder fer-ne un ús efectiu.

Les quatre emocions bàsiques són l’alegria, la tristesa, la ràbia i la por. La resta d’emocions i tota la seva varietat i subtilesa es configura a partir d’aquestes quatre. L’alegria i la tristesa aporten informació sobre allò que és important: la primera fent-nos-ho notar quan ho tenim, i la segona quan ho perdem. La ràbia i la por estan relacionades amb l’acció: agafar força per tirar endavant, la primera; replegar-nos i parar, la segona.

Les emocions són gairebé instantànies, molt contagioses i més persistents. Quan reiteradament obviem la informació que ens volen fer present, el missatge es va magnificant fins a distorsionar-se.

Les emocions són una de les nostres dimensions rellevants. El cos, el llenguatge, l’inconscient i el sistema en són d’altres. Aquest sistema de valors és fill del llenguatge com a eina clau per llegir la realitat. Fa 70.000 anys que els humans ordenem la realitat a partir del llenguatge. En fa 2.500.000 que utilitzem les emocions per prendre decisions. Un decalatge molt significatiu que ens dóna pistes sobre el gran potencial de les emocions com a eina per a desxifrar la realitat i actuar en conseqüència.

D’aquí ve la importància d’entendre què són les emocions i com funcionen. A ContraEtiqueta, els convidats vam posar en pràctica l’alegria, la tristesa, la ràbia i la por, a través de l’exploració sensorial d’una realitat construïda per un vídeo de Jaume Jubert i la música del compositor colombià Guillermo Bocanegra.

 

Contraetiqueta4Contraetiqueta2Contraetiqueta3Contraetiqueta5

– – – –

Contrallum, projecte compartit amb Clàudia Misteli, és un espai viu i participat obert a la reflexió sobre temes relacionats amb la societat, la cultura, l’art i el país. A Contrallum cada sessió té un format únic i està dissenyat amb cura en funció de la temàtica que es tracta. Els convidats són l’epicentre, sempre un grup divers de vint persones. Contrallum busca maneres pròpies de generar coneixement, idees, moviment i connexions.

 

Entrades recents