Seminari ‘Paisatge/Kw. Significats i valors dels paisatges de l’energia hidroelèctrica’

Obertura de la Jornada “Paisatge/Kw. Significats i valors dels paisatges de l’energia hidroelèctrica” (Centre de Suport Territorial Pirineus de l’ICGC, Tremp, 21/22/23 de març de 2019), organitzat per l’Observatori del Paisatge de Catalunya, l’Associació Pirineus.watt, i l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA).Hidro

Programa del Seminari.

 

L’energia hidroelèctrica ha tingut un paper clau en la industrialització del país. Per als territoris productors, com els Pirineus, va suposar la major transformació socioeconòmica dels darrers cent anys i va deixar una extraordinària empremta en el paisatge.

La gran potència simbòlica que tenen avui les infraestructures hidroelèctriques en el territori català ens invita a parlar de quines són les noves imatges i significats que ens transmeten aquests paisatges, com estan derivant avui cap a un accelerat procés de patrimonialització, o com es converteixen en un element clau de dinamització territorial. No solament pel valor industrial de l’obra d’enginyeria, sinó també per tractar-se d’elements que són protagonistes, dominants, d’un paisatge –l’energètic- que a poc a poc emergeix com un nou paisatge de referència a casa nostra.

Entrades recents