PaisatgesaiguaPereSala

Paisatges de l’aigua

D’una manera o altra, l’aigua sempre és present en els paisatges, des dels urbans fins als més naturals, i n’ha estat històricament un dels principals elements vertebradors i articuladors a les nostres latituds, on més aviat és escassa, aleatòria, i molt condicionada per un canvi climàtic al qual hem d’estar molt atents. Avui es fa difícil parlar del paisatge sense associar-lo a l’aigua i al patrimoni que ha sorgit al seu voltant.

A través de 125 fotografies de 44 fotògrafs, el llibre recorre paisatges de Catalunya en què l’aigua té un paper protagonista tant en l’origen i la configuració actuals, en el seu funcionament, com en el reconeixement i la percepció social i cultural. Les fotografies mostren i reivindiquen la importància natural i ecològica de l’aigua, com també la cultural, simbòlica i social, i defensen el seu paper cabdal en qualsevol política de gestió i ordenació del territori i del paisatge, ja sigui urbanística, agrícola, forestal, turística, patrimonial o educativa.

Edició a cura de:
Pere Sala, Laura Puigbert, Gemma Bretcha

Agraïments:
Anna Ribas, Concurs fotogràfic Ferran Pou de meteorologia convocat per l’Ajuntament de Figueres, Concurs de fotografia ATLL, Consorci Besòs Tordera, Consorci del Ter, Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Jordi Grau, Museu del Ter, Parc de la Sèquia-Centre de Documentació de Can Font i a tots els fotògrafs que han col·laborat en el llibre.

Disseny gràfic:
Bloc D

Impressió
Índice Arts Gràfiques

Correcció i traduccions:
OLISTIS, SCCL

Edita
Observatori del Paisatge de Catalunya
ATLL, Concessiònaria de la Generalitat de Catalunya

Dipòsit legal: GI 1871-2018
ISBN: 978-84-09-07066-4

Macaya-aiguaPereSala

Presentació del llibre al Palau Macaya, 19 de desembre de 2018
Programa | Crònica (La Vanguardia)

Entrades recents