Seminari Internacional ‘La carretera en el paisatge’

Obertura del Seminari Internacional “La carretera en el paisatge” (Barcelona, 9 i 10 de maig de 2018), organitzat per l’Observatori del Paisatge de Catalunya i Secretaria d’Infraestructures i Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat.DcvS7hdXUAAW1XZ

 

Programa de la Jornada

Vídeos de la Jornada

Les relacions entre el paisatge i les carreteres s’han plantejat habitualment des del punt de vista de la integració de la carretera en el paisatge. Aquesta és una dimensió molt rellevant, però no suficient. El seminari tractà tota una sèrie d’aspectes de la relació carretera-paisatge en general poc considerats. D’aquesta manera, per exemple, moltes carreteres (en especial les secundàries) posseeixen un elevat valor patrimonial, atès que històricament han articulat i contribuït a afaiçonar el territori. Així mateix, en haver esdevingut una forma massiva d’accés al coneixement del territori, les carreteres tenen un enorme potencial didàctic. Finalment, posen en valor la diversitat de paisatges del país, i generen experiències turístiques i d’oci ben diverses.

Entrades recents