I Seminari biennal ‘Paisatge i imatge. La fotografia’

Obertura del I Seminari biennal “Paisatge i imatge. La fotografia” (Espai Caixa Girona, Girona, 19 i 20 d’octubre de 2017), organitzat per l’Observatori del Paisatge de Catalunya i el Centre de Recerca i Difusió de la Imatge de l’Ajuntament de Girona.

Programa de la Jornada

Vídeos de la Jornada

Des dels inicis de la invenció de la fotografia aquesta va tenir un paper principal com a eina per descriure els territoris i els seus paisatges. La fotografia, a diferència de la literatura i les representacions pictòriques, assegurava la presència real de l’autor in situ i la representació fidel de la realitat. Tot i la relativament curta història, aquelles primeres fotos i les actuals són una enorme font documental que permeten conèixer els paisatges i la seva evolució. Avui dia la fotografia és plenament present a la nostra vida diària, tots som fotògrafs i tenim accés a imatges d’arreu del món. En la primera edició del seminari biennal Paisatge i Imatge analitzà el paper de la fotografia com a eina per interpretar i gestionar el paisatge des d’una perspectiva interdisciplinària i internacional.

Entrades recents