Coberta_cat-CAT

Els catàlegs de paisatge de Catalunya. Metodologia

Nogué, Joan; Sala, Pere; Grau, Jordi (2016). Els catàlegs de paisatge de Catalunya: metodologia. Olot: Observatori del Paisatge de Catalunya; ATLL, Concessionària de la Generalitat, SA. (Documents; 3). ISBN: 978-84-617-6545-4.

Nogué, Joan; Sala, Pere; Grau, Jordi (2016). The Landscape catalogues of Catalonia: methodology. Olot: Landscape Observatory of Catalonia; ATLL. (Documents; 3). ISBN: 978-84-617-6545-4.

– – – –

Els catàlegs de paisatge de Catalunya van néixer en un moment en què resultava vital implantar una nova cultura de l’ordenació territorial basada en una gestió prudent, en un tractament nou i imaginatiu del sòl no urbanitzable i del paisatge en el seu conjunt, i en una nova forma de govern i de gestió del territori basada en el diàleg i la concertació social. Amb tots els catàlegs de paisatge finalitzats i aprovats pel Departament de Territori i Sostenibilitat, és el moment més indicat per explicar-ne la metodologia d’elaboració. Aquesta publicació, doncs, fa èmfasi en els aspectes metodològics que han funcionat, els que s’han anat millorant durant el procés d’elaboració i els que segueixen suposant un repte. En definitiva, explica i deixa constància de la metodologia utilitzada per a l’elaboració dels set catàlegs de paisatge i constitueix alhora una base i un precedent per a eines metodològiques futures.

Autors:
Joan Nogué, Pere Sala, Jordi Grau

Edició a cura de:
Pere Sala, Jordi Grau, Gemma Bretcha

Agraïments:
Lídia Busquets, Albert Grau, Guillem Gutiérrez, David Huerva, Anna Jiménez, Elena Juncosa, Anna Montero, Laura Puigbert, Júlia Trias, Montse Vila.

Agraïment especial dels autors:
La metodologia d’elaboració dels catàlegs de paisatge publicada en el present llibre té com a base el document “Prototipus de Catàleg de paisatge. Bases conceptuals, metodològiques i procedimentals per elaborar els catàlegs de paisatge de Catalunya”, elaborat per l’Observatori l’any 2005 com a resultat d’un complex encreuament de mirades de més de setanta institucions, grups de recerca universitaris i experts per tal d’obtenir el màxim consens en els seus continguts. Els autors del present llibre agraeixen les contribucions inicials d’aquestes persones i institucions, així com dels coordinadors de cada equip universitari citats a la taula 2 de la pàgina 24, els equips de participació, la Subdirecció General de Planificació Territorial i Paisatge del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i les desenes de col·laboradors. Entre tots han fet possible, a través del procés d’elaboració dels respectius catàlegs, l’evolució i l’enriquiment de la metodologia de partida per assolir el resultat que ara es publica.

Disseny gràfic:
Eumo_dc

Correcció de català:
Ferran Mayans

[ISBN 978-84-617-6545-4]

Coberta-catalegs-ANG

Entrades recents